Om mee en van te leren
 • A  A  A  A  
  • No categories

  Overzicht

   


  In het Land van Maas en Waal vinden enkele deelprojecten in landschaps- en natuurontwikkeling plaats die in elkaar grijpen en elkaar versterken:

  • ‘Stappen in de Toekomst’ van Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen
  • Werken aan herstel Kerkepaden door wandelgroepen Bergharen en Horssen
  • Landschapsontwikkelingsplan(LOP) van de Gemeenten Wijchen, Druten en Beuningen
  • Aandacht voor de acht Heerlijkheden door de werkgroep Cultuurhistorie Oostelijk Rivierengebied
  • De Ecologische Hoofdstructuur en de Ecologische Verbindingszone Heumen Horssen
  • ‘Ruimte voor de rivier’ van Rijkswaterstaat.

  In de gemeente Wijchen zijn een flink aantal projecten ook daadwerkelijk tot uitvoering gekomen.
  Landelijk is dit een ander verhaal. Helaas werd CDA’er Henk Bleker staatssecretaris op Landbouw en werd het beleid ook bleker. Vanaf dat moment kwam de klad in het ontwikkelen van Ecologische Verbindingszones.
  Slechts een kwart van de plannen werd uitgevoerd en vervolgens wilden boeren die natuursnippers dan maar uit het netwerk van toekomstige natuurgebieden verwijderen.
  De boerenlobby met hun verwante politieke partijen heeft jarenlang succesvol kunnen opereren. Nu door de stikstofcrisis de wal het schip keert, is er kans op verdere verwezenlijking van die eerdere plannen.
   

   

  Ecologische Verbindingszone Heumen-Horssen

  Dit is onderdeel van een landelijk project. Geldersch landschap koopt grond aan om dat doel te bereiken. Soms gaat het om maar kleine snippers, maar wel heel waardevol, zoals een oude rivierloop. Samen met bestaande terreinen van Geldersch Landschap vormen de nieuwe aankopen in de nabije toekomst een ecologische structuur die van oost naar west door het hele Land van Maas en Waal loopt. Een gebied van ongeveer 35 kilometer tussen Heumen en Horssen.

   


  Land van de acht Heerlijkheden

  In de middeleeuwen werd het Land van Maas en Waal door adellijke “heren” bestuurd vanuit de kastelen en kerken. Er werden wegen en dijken aangelegd en voor de afwatering werden weteringen gegraven. Die rijke geschiedenis gaat weer verteld worden.

   


  Verbrede rivieren

  Bij Batenburg, in de Loonse Waard bij Balgoy en aan de overkant bij Keent zijn gebieden ontwikkeld voor natuur en recreatieve doeleinden. Daarbij is ruimte gecreëerd voor de rivier de Maas om bij hoogwater voor opvang te kunnen dienen.

   


  Landschappelijke en recreatieve verbindingen

  In het gebied rondom Hernen, Bergharen en Horssen worden wandel- en fietspaden verweven tot een fijnmazig netwerk.

   


  Copyright © 2014. All Rights Reserved.