Poorten

Historisch Grave kende een drietal toegangspoorten, n.l. de Brugpoort tussen Halfbastion Blauwkop en Bastion Hartenaas, de Hampoort tussen de Bastions Hartenaas en Kasteele  en de Maaspoort nabij Halfbastion Bekaf. Via de Maaspoort kon men naar de overkant, naar Kroonwerk Fort Coehoorn en vandaar uit verder naar Gelre.

 

De Brugpoort en de Maaspoort zijn helaas niet bewaard gebleven. Van de Maaspoort is een replica gemaakt.

Zie de afbeelding van de verdwenen Brugpoort tussen Bastion Hartenaas en Halfbastion Blauwkop.

Hampoort ingang stadszijde

 

De Hampoort is geheel gerestaureerd. Deze poort was gelegen tussen de Bastions Hartenaas en Kasteele en te bereiken via een Ravelein en ophaalbruggen.

In een oud deel van de Hampoort en een aangebouwd nieuw deel is het Graafs museum ondergebracht.

Een ander deel is in gebruik als Gildekamer van de ‘Cloveniers of Schutterye tot Grave’.

Prent van de Maaspoort

 

Van de Maaspoort is nu een replica gebouwd iets ten oosten van de historische plek.

Op deze schets onder 2 de plek van de Hampoort, onder 3 de plek  waar de Brugpoort was gesitueerd en bij nummer 4 bevond zich de Maaspoort.

Verdedigingswerken: 2 Hampoort, 3 Brugpoort, 4 Maaspoort